babaahmadywwwwir.com2 on Instagram

babaahmady@wwwwir.com

سلام بر ابراهیم اینگونه نیکوکاران را جزا میدهیم بدرستی که او از بندگان مومن ما بود❤ سوره صافات آیات ۱۰۹ به بعد بالای صفحه🌸🌸🌸🌸

Report inappropriate content

این کتاب بسیارزیبا که موردتایید رهبرمعظم انقلاب آیت الله سیدعلی خامنه ای مدظله العالی نیزمیباشد ودارای تفریظ رهبرعزیز مدظله العالی نیزاست خاطرات زندگی واسارت بانوی مقاوم وشجاعی به نام خانم معصومه آباد رااززبان خودخانم معصومه آباد بازگومیکند داستان بسیارزیباییست که وقتی آن رامطالعه کنید باکتاب همراه میشوید وازفراز ونشیب های داستان همراه نویسنده عبور میکنید گاهی حتی همراه نویسنده اشک میریزید وگاهی شاد میشوید واین زیبایی بیان نویسنده رامیرساند که خواننده راباخود به دل داستان زندگیش میبرد امیدوارم که ازخواندن این کتاب لذت ببرید♥️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 آشنایی باکتب مورد تایید رهبرمعظم انقلاب مدظله العالی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 تعجیل درظهورمولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات🌼

8

این کتاب خاطرات شهیدسیدحسین علم الهدی رحمت الله علیه که مردی بسیارفرهیخته ودانشمندبوده که باوجود سن کم ازعلم وآگاهی بسیاربالایی برخوردار بوده که درجریان انقلاب ودفاع مقدس تاثیر بسیاربالایی داشته است ایشان بدلیل ایمان زیادوتاش وپشتکارفراوان وشجاع واهل مطالعه بسیاربالا بودن باوجودسن کم (ایشان در۲۲ سالگی به شهادت رسیدند)دروقوع انقلاب اسلامی وپیروزی آن ودردفاع مقدس نقش ارزشمندو بزرگی داشته که سرانجام درتاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۹ دراثراصابت گلوله سه تانک به وی به دیدارحق شتافت این شهید بزرگواردرشهرستان هویزه درکنارشهدای هویزه به خاک سپرده شدند زیرا خودشهید دروصیت نامه میخواهدکه درمحلی که به شهادت میرسد به خاک سپرده شود وپس ازبه خاک سپردن شهید سیدحسین علم الهدی رحمت الله علیه خانواده های دیگرشهدا پس ازمطلع شدن ازاینکه فرمانده فرزندانشان درآن منطقه به خاک سپرده میشودفرزندان خودرادرکنارفرمانده شان به خاک سپردند واینگونه گلزارشهدای هویزه بناشد تبلیغ کتب شهدا☺🌷 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهورمولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات 💐

1

گل های روز عفاف وحجاب ☺🌷🌸💐🌺🌼🌻🏵🌹 خواهرانه : خواهرم شما با حجاب مانند گلی زیبا که در حصار حفظ میشود تا دست هر رهگذری به چشم طمع برای چیدن و پژمردن آن دراز نشود در حجاب زیبا و مانند دری گرانبها میمانی☺ و بدان زیبایی سیرت بهتر از زیبایی ظاهر است الگوی ماحضرت زهرا سلام الله علیها هستند که میگویند : ((چه نیکو است برای زنان که مردان (نامحرم) را نبینند ومردان (نامحرم) هم آن ها را نبینند .))🌷 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهور مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات🌹

3

تولد شهید مدافع حرم محسن حججی رحمت الله علیه مبارک باشد 🌷 ان شاءالله که این تولد را ازما قبول بکند🌼 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهور مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات🌹

1

امروز خیلی خوب بود روز عفاف وحجاب برهمه ی خواهرای عزیزم مبارک باشدان شاءالله درسطح کل کشور همیشه جشن عفاف وحجاب پرشور باشد شادی روح شهدا وامام شهدا علیه السلام صلوات ان شاءالله که مورد تایید حضرت زهرا سلام الله علیها وامام زمان عجل الله تعالی برجه الشریف قرار گرفته باشد ☺❤ خواهران عزیز ان شاءالله که تبلیغ حجاب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وحضرت زینب سلام الله علیها دراین روز گرامی وعزیز فراموش نشده باشد والبته درسرتاسر زندگیمان کار تبلیغ را فراموش کنیم درراه شادی حضرت زهرا سلام الله علیها وامام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات 🌹

1

ارزش سیاهی چادر شما بالاتر از سرخی خون شهید است. «شهید گمنام»🌷 خواهرم! رنگینی خون من کوبنده تر از سیاهی چادر شما نیست! «شهید یوسف بهرامی»🌷 خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت امانت دادم پس امانت دار خوبیباش. «شهید گمنام»🌷 مادرم، خواهرم، همسرم، حجابتان را رعایت کنید؛ رسالتی که شما دارید همانند رسالت حضرت زینب (س) بعد از شهادت امام حسین (ع)است.» «شهید اصغر جانی»🌷 روعفاف وحجاب مبارک ☺❤ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهور مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات🌹

2

🌹روی قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می خواست اسرائیل رانابود کند🌹 شهید حسن طهرانی مقدم 🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تعجیل درظهور مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات 🌸🌹🌷

1

خواهرزاده ام را درآغوش گرفته بودم به سمت اتاق می آوردم بین راه سرش به دسته ی نوک تیز کمد خورد تقریبا سه ماه وخورده ای داردخیلی ترسیده بودم وقتی کودک متوجه ترس من شد شروع کرد به گریه کردن سراسیمه به مادرم نگاه میکردم مادرم بچه را ازمن گرفت ومن چون خیلی ترسیده بودم که نکند اتفاق بدی برای کودک افتاده است جرئت بیرون آمدن ازاتاق رانداشتم که کودک راببینم خیلی گریه میکرد واصلا گریه اش بند نمی آمد ناگهان نگاهم به کتاب شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه افتاد که کناروسایلم روی زمین بودافتاد به عکس شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه که روی کتاب بود نگاه میکردم وزیر لب میگفتم یا شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه که صدای گریه کودک قطع شد وبعد هم گریه اش کمترشد وبعد اصلا گریه نکرد مادرم کودک را به داخل اتاق آورد کودکی که همین چندلحظه پیش به سختی گریه میکرد حالا داشت به روی من لبخندمیزد خودم تعجب کردم وخوشحال ازاینکه حالش خوب است خواهرم گفت حتما برایش اتفاقی افتاده گفتم نه من متوسل شدم به شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه مطمئنم که حالش خوب است خودشهید کمک کرده است مادرم کودک را روی رخت وخوابش گذاشت وبه آرامی خوابید یاشهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه🌸 تعجیل درفرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات

0

همیشه طوری زندگی کن که خدا عاشقت بشه اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکند🌷 شهید مدافع حرم محسن حججی رحمت الله علیه 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 تعجیل درظهورمولاصاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات♥️

2

کتاب سلام برابراهیم خاطرات شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه رابازگومیکند مردجوانی که بسیاربااخلاص وباایمان بود ورزشکاری که فقط برای رضای خدا ورزش میکردآنقدرمهربان وخوشروبودکه هرکس بااوبرخوردی هرچقدر کوتاه داشت شیفته ی شخصیت این شهید بزرگوارمیشد شهیدی که شخصیتش آنقدر زیباست که مذهبی وغیرمذهبی عاشق وشیفته ی شخصیتش میشوند وانسان های زیادی رابه راه حق هدایت کرده است کتاب سلام برابراهیم رانباید فقط خواند باید زندگی کرد آنقدر این کتاب زیباست که هرکس آن رامیخواند نمیتواند لحظه ای ازفکر ویادش خارج شود وباآن شهید مانوس میشود وگویا خودشهید انتخاب میکندوخوشا به حال آن کس که توفیق آشنایی ودوستی بااین شهید بزرگوار راپیداکند واینجاست که به سخن حجت الاسلام پناهیان مدظله العالی میرسیم که میگوید شخصیت قبل از مطالعه کتاب باشخصیت بعد ازمطالعه کتاب متفاوت است اصلا یک آدم دیگرمیشود توصیه میکنم این کتاب بسیارزیبا وآموزنده رابخوانید من خودم آن راخوانده ام وآنقدر ازمطالعه این کتاب لذت برده ام که دوست دارم آن رابارها بخوانم وآن راهمه جاهمراه خودداشته باشم😍♥️ آشنایی باکتب مورد تایید رهبرمعظم انقلاب مدظله العالی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 تعجیل درظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات

2