btscrystk on Instagram

방탄소년단 | 9,3k 🦀

- “I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ, sᴏ ᴍɪɴᴅ ʏᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ʙᴜsɪɴᴇss Yᴏᴜ ᴄᴀɴ’ᴛ sᴛᴏᴘ ᴍᴇ ʟᴏᴠɪɴ’ ᴍʏsᴇʟғ - IDOL ” - Fake Love Mv

https://youtu.be/7C2z4GqqS5E

Report inappropriate content

1

2

1

1

4

7

1

3

7

4

2

2

5

10

3

6

1

5