crazytravellermandy on Instagram

Mandy. Digital nomad

🌏love travel, adrenaline and motorcycles. If you do not follow me, nothing will happen... but if so, maybe you'll find out something interesting

http://www.crazytravellermandy.com/

Report inappropriate content

Au! Its very very strong! Au! Ten had bol fakt veľmi silný, skoro ma rozpučil. #balinese #bali #traveler #travel #snake #ilovetravel #lovebali #lovetraveling #cestujeme #crazytravellermandy #dovolena #dnesletim #slovalgirl #digitalnomad

0

Sunrise from the Batur Volcano, 1717 meters, 5.30 am. Bali. Vychod slnka zo sopky Batur, 1717 metrov, 5.30 ráno. Bali. Výstup trval asi tri hodiny. Jeden chalan tam požiadal o ruku svoju priateľku. Plakala od šťastia :-) #sunrise #batur #montbatur #bali #balinese #trip #traveler #travel #lovetravel #ilovetravel #nature #digitalnomad #cestujeme #crazytravellermandy #dovolena #okolosveta

2

Breakfast at the top of the Batur volcano. We started the climb to the top one hour in the morning. Raňajky na vrchole sopky Batur. Výstup na vrchol sme začali o jednej hodine ráno. #bali #balinese #lovebali #morning #traveler #travel #lovetravel #ilovetravel #digitalnomad #trip #montbatur #lovenature #volcano #cestujeme #okolosveta #aroundtheworld #crazytravellermandy

1

Nature can create the most beautiful images .. Príroda dokáže vytvoriť tie najkrajšie obrazy.. #nature #lovenature #awesome #traveling #lovetravel #lovebali #lovetraveling #digitalnomad #crazytravellermandy #cestujeme #cestuj #dovolena #okolosveta #aroundtheworld

1

0

Rice fields, Bali. Often shot. And now I have it too :-) Ryžové polia, Bali. Často fotený záber. A teraz ho mám aj ja :-) #ricefield #bali #balinese #lovenature #lovebali #travels #traveling #lovetraveling #ilovetravel #trip #digitalnomad #dnesletim #slovakgirl #dobrodruh #okolosveta #cestujeme #aroundtheworld #crazytravellermandy #slovakgirl

2

There are many temples in Bali, but they are doing a good atmosphere. Na Bali je veľa chrámov, ale práve tie robia dobrú atmosféru :-) #bali #balinese #traveling #lovetraveling #traveler #azia #travels #ilovetravel #lovebali #digitalnomad #lovenature #crazytravellermandy

0

Grandmother has a hundred years, but he still sells his goods. You can also meet her when you are in Bali. Babka má hádam aj sto rokov, ale stále predáva svoj tovar. Možno ju stretnete aj vy, keď budete na Bali. #grandmother #bali #balinese #holiday #traveling #lovetraveling #ilovetravel #cestujeme #cestuj #crazytravellermandy #okolosveta #slovakgirl #dnesletim #azia #traveler #digitalnomad #nofilter

2

Grandmother has a hundred years, but he still sells his goods. You can also meet her when you are in Bali. Babka má hádam aj sto rokov, ale stále predáva svoj tovar. Možno ju stretnete aj vy, keď budete na Bali. #grandmother #bali #balinese #holiday #traveling #lovetraveling #ilovetravel #cestujeme #cestuj #crazytravellermandy #okolosveta #slovakgirl #dnesletim #azia #traveler #digitalnomad

1

0

1

0

I love Baobab. They are beautiful trees. One I brought home. Is already 25 cm high. Milujem baobaby. Su to nádherné stromy. Jeden som si doniesla aj domov, už má 25 cm :-) #baobab #loveafrika #afrika #lovenature #nature #tree #trip #travels #traveling #lovetraveling #crazytravellermandy #ilovetravel

0

Africa is totally different from Europe or America. :-) Afrika je úplne iná ako Európa alebo Amerika. :-) #afrika #traveling #traveling #lovetraveling #ilovetravel #senegal #loveafrika #crazytravellermandy #trip

0

0

0

0

Do not buy meat? Market, Senegal. Nekúpite mäso? Tržnica v Senegale :-) #senegal #meat #trip #travels #traveller #crazytravellermandy #buy #ilovetravel #digitalnomad

0