derderderekwong on Instagram

Derek Wong

唔識影 亂咁影 Snapchat : ddwwwwdd

Report inappropriate content

彌 生 南 瓜 #企錯位#個影遮住個影🤦🏿‍♂️

2

噢🤭 呢個係。。。

2

張 相 好 孤 獨 @andyyeung_ycy

1

唉。。。

3

是 日 大 雪

6

影 自 己 影 自 己

2

黐 身 貓 女 #企唔定🤦🏿‍♂️ @andyyeung_ycy

1

訓 一 個 下 晝

2

最後到我今個旅程最想去嘅地方

3

Don’t know do what

5

鳩砌 柒拾貳 完 #兒童館都變成咁

2

鳩砌 柒拾貳

1

鳩影 柒拾貳 #終於🚬

7

各 位 同 學 仔 加 油 #sem尾

1

快 樂 多 過 憂 愁 #殘缺的彩虹

2

搞 唔 掂

2

現 實 世 界 只 有 曲

2

唔 去 姫 路 城 🤭

1