greaturbanspaces on Instagram

Marta Urbańska

subjectively about cities, design, architecture and public space. //all photos taken by @urbanska.studio #urban #publicspace #city #travel #design

Report inappropriate content

Water in the city. // In modern projects of housing estates, such as, for example, Bo01 in Malmö, there is a strong emphasis on sustainable management of rainwater (and water at all). Most often it has the form of an internal water circulation within the whole urban housing project. . . Woda w mieście. // W nowoczesnych projektach osiedli mieszkaniowych, takich jak np. Bo01 w Malme, kładzie się duży nacisk na zrównoważoną gospodarkę wodą opadową (jak i wodą w ogóle). Najczęściej ma to postać wewnętrznego obiegu wody w obrębie całego założenia urbanistycznego osiedla. #bo01 #malmo #swedish #scandinavianliving #scandinavian #dezeen #landscapearchitecture #landscapedesign #landscape #water #waterinthecity #housing #architecture #residental #urbanplanning #placemaking #river #turningtorso #colorful #moderncity #cityoftomorrow #cityobserver #greaturbanspaces #travel #photooftheday #arch #inspiration #building

1

4

Charlotte Ammundsens plads in Copenhagen, designed by 1:1 Landskab and Mogens Morgen arkitekter. Oh, I like this place so much! :) For me it’s clear that this square was designed especially for local community and maybe these freaks (like me) who want to explore not only the tourist part of Copenhagen. On landazine.com you’ll find a nice, long text about this place: „A lot of the meeting places in the city are reserved certain types of people. Places where people go to meet people like themselves. The aim was to make a democratic meeting place, a place where people of all ages and social classes could come and meet people they wouldn’t meet elsewhere. To attract all kind of people the aim was to implement different activities as basket ball, skating, petanque, climbing etc. but also to give space for unforeseeable/planned activities. Not least the aim was to make a square that was also attractive when it was empty and a square that stands for it self. A lot of ‘activity’ spaces looks very abandoned when not used, here the aim was to create something that was beautiful even a deserted winters day.” #copenhagen #dk #cph #plads #square #graffiti #streetart #concrete #industrial #installation #publicspace #playground #placemaking #colourful #architecture #community #skatepark #sport #residental #meetingspace #landscape #landezine #urbanplanning #urbandesign #travel2copenhagen #kids #bike #architectanddesign

0

0

2

Torvehallerne food hall in CPH. On the visitcopenhagen.com (@visitcopenhagen) you can read that: "It is not a supermarket – it is a super market". And it really is! It's one of my fav places to eat out in CPH. At this time of year it is even more cozy and Scandinavian!It's really great to watch the city's inhabitants who gather here almost any time of the day or night. Even on colder days, many people still have their lunch on the benches outside. And thanks to the steel construction of the halls and the facade filling with glass, the inside connects with the outside and vice versa. People see each other, which favors integration. This place really teems with good energy, delicious scents and life! Hala Torvehallerne w Kopenhadze. Na stronie www.visitcopenhagen.com (@visitcopenhagen) można przeczytać: "To nie jest supermarket - to super market". I tak naprawdę jest! To jedno z moich ulubionych miejsc tutaj, by zjeść coś na mieście. O tej porze roku jest tu jeszcze bardziej przytulnie i skandynawsko! To naprawdę wspaniałe obserwować mieszkańców miasta, którzy gromadzą się tutaj niemal o każdej porze. Nawet w chłodniejsze dni, wiele osób wciąż je swój lunch na wystawionych wokół hal ławach. A dzięki stalowej konstrukcji hal i wypełnieniem ich elewacji szkłem, wnętrze łączy się z zewnętrzem i odwrotnie. Użytkownicy widzą siebie nawzajem, co sprzyja integracji. To miejsce naprawdę tętni dobrą energią, smakowitymi zapachami i życiem! #cph #copenhagen #kbh #denmark #dk #scandinavianliving #lifestyle #life #food #foodhall #danisharchitecture #danish #israelsplads #cobearchitects #architecture #moderncity #integration #people #community #publicspace #placemaking #eat #publicspacedesign #urbanspace #travel2copenhagen #visitcopenhagen #scandinavian #photooftheday #travel #winter

1

In Scandinavian cities every time I'm charmed by the consistency in designing the architecture and the urban space. Although in most cases the neighboring buildings are from two distant epochs, they remain aesthetically consistent. And not because new realizations are stylized as old. This effect is achieved by, for example, using a common color in the facades of buildings. This is the case, for example, in Malmö, where the turquoise color appears in the facades of both old buildings and those built today. Thanks to this, the city remains visually consistent, and new projects without a junction connect to the existing urban structure. W miastach skandynawskich za każdym razem urzeka mnie konsekwencja w projektowaniu architektury i przestrzeni miejskiej. Mimo że w większości przypadków jest tak, że sąsiadujące ze sobą budynki są z dwóch odległych od siebie epok, pozostają one estetycznie spójne. I nie dlatego, że nowe realizacje są stylizowane na stare. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez, np. używanie wspólnego koloru w elewacjach budynków. Tak jest na przykład w Malme, gdzie kolor turkusowy pojawia się w elewacjach zarówno dawnych budynków, jak i tych budowanych współcześnie. Dzięki temu miasto pozostaje wizualnie spójne, a nowe realizacje bez zgrzytu łączą się z zastaną strukturą miejską. #scandinavian #scandinavianliving #scandinaviandesign #architecture #architektura #moderncity #modernworld #building #futurecity #colorful #turningtorso #turquoise #skyline #waterfront #bo01 #malmo #residental #placemaking #publicspace #urbanplanning #urbandesign #urbanism #urbanistyka #urban #photography #architecturephotographylovers #travel #housing

3

A water channel in the center of Malmö with an original and extremely colorful urban sculpture in the middle. Residents of the city do not treat water here only as an aesthetic addition to the city, but they make full use of it! . . Kanał wodny w centrum Malme z oryginalną i niezwykle kolorową rzeźbą miejską pośrodku. Mieszkańcy miasta nie traktują tutaj wody jedynie jako estetycznego dodatku do miasta, ale w pełni z niej korzystają! #malmo #sweden #waterchannel #waterfront #water #waterinthecity #publicspace #placemaking #sculpture #installation #statue #stairs #colorful #fishing #architecture #modernarchitecture #modernart #artinpublicspace #traveladdicted #photography #cityobserver #citysquare #design

0

Edward Glaeser is an American economist and the author of many publications about the cities and urban economy. His essential contention is that cities are the greatest invention of humanity and that "they magnify humanity’s strengths”. One of his most famous books is titled "Triumph of the City" in which, similar to Richard Florida, he's not afraid to talk about the fact that maybe the city is not one gigantic company, but certainly its functioning revolves around money. He also shows the role that cities play in fostering human achievement. And what is your opinion about this point of view and this way of thinking about the issues of contemporary cities? //Edward Glaeser jest amerykańskim ekonomistą i autorem wielu publikacji na temat miast i ich ekonomii. Jego zasadniczym twierdzeniem jest to, że miasta są największym wynalazkiem ludzkości i że zwiększają jej potencjał.Jedną z jego najbardziej znanych publikacji jest książka "Triumph of the City" (Triumf miasta), w której, podobnie jak Richard Florida, nie boi się mówić o tym, że miasto może i nie jest gigantyczną firmą, ale z pewnością jego funkcjonowanie kręci się wokół pieniędzy. Glaeser pokazuje także, jak bardzo miasta wspomagają ludzi i w realizacji ich przedsięwzięć. A co wy myślicie na temat takiego punktu widzenia i takiego sposobu myślenia na temat problemów współczesnych miast? #quotes #glaeser #education #learn #book #economy #city #cityobserver #contemporary #world #issue #designthinking #future #economics #science #knowledge #community #people #humanity #life #triumph #richardflorida #money #urban #futurecity #cityoftomorrow #futureworld #inspiration #thought #phd

0

Łódź is one of my favorite cities in Poland and in general. Probably many people may be surprised, because unfortunately it has been infamous for years, but it is an outstanding example of how the city as a whole can undergo a thorough change in less than a decade. I try to visit Łódź at least once a year and every time I find something new in it. The authorities, activists and residents of this city should be applauded because the pace of change and recovery of this city for people is really impressive and amazing! If you are interested in urban revitalization and breathtaking architecture - this is the place for you! -- Łódź jest jednym z moich ulubionych miast w Polsce, ale i w ogóle. Pewnie wiele osób takie stwierdzenie może to zaskoczyć, bo niestety przez lata była osławiona złą sławą, ale jest wybitnym przykładem tego, jak miasto jako całościowy twór może przejść gruntowną przemianę i to w niecałą dekadę! Staram się odwiedzać Łódź przynajmniej raz w roku i za każdym razem znajduję w niej coś nowego. Włodarzom, aktywistom i mieszkańcom miasta należą się ogromne brawa, bo tempo przemian i odzyskiwania tego miasta dla ludzi jest naprawdę imponujące i niesamowite! Jeśli interesuje was miejska rewitalizacja i zapierająca dech w piersiach architektura - to jest miejsce dla was! :) #lodz #mural #wall #łódź #poland #polska #miasto #ulica #piotrkowska #streetart #city #citysquare #cityobserver #architektura #architecture #revitalization #painting #illusion #artinpublicspace #placemaking #publicspace #pedestrian #people #residental #photography #architecturephotographylovers #arch #oldbuilding #modernism #urban

3

It's always about people. Each piece of space around us, somewhere in the city, smaller or larger - there is no difference. Places where people can meet, gather, spend time together. Even if the space seems ascetic and raw, if it is well-designed, it contains these small particles, components that will make people come back to it, and just like it. Zawsze chodzi o ludzi. Każdy skrawek przestrzeni wokół nas, gdzieś w mieście, mniejszym czy większym - nie ma różnicy. Miejsca, w których ludzie mogą się spotkać, zgromadzić, spędzić wspólnie czas. Nawet jeśli przestrzeń wydaje się ascetyczna i surowa, jeśli jest dobrze zaprojektowana, zawiera w sobie te małe cząstki, składniki, które sprawią, że ludzie będą do niej wracać, po prostu ją lubić. #people #community #publicspace #architecture #placemaking #cityplanning #cityobserver #square #city #moderncity #urbanism #urbanistyka #urban #topview #perspective #oslo #oslooperahouse #norway #ludzie #miasto #sea #waterfront #nature #concrete #snohetta #inspiration #quotes #beautifulplaces #lovescandinavia #travel

2

When the outside connects with the inside. //National Opera House in Oslo. Because of the glazing in the elevation of the building, the life happening outside of it smoothly moving to the inside. And look at the beauty of the wooden structure and other architectural details! Pure Art! . . #snohetta #oslo #operahouse #nordic #scandinavian #lovescandinavia #architektura #architecture #modernarchitecture #building #art #culture #publicspace #placemaking #wood #organic #form #installation #inspiration #minimalism #structure #traveladdicted #photography #architecturephotographylovers #arch #archidaily #dezeen #norway #norwegia #interiordesign

1