mgarkitekter on Instagram

Møller & Grønborg A/S

Danish architecture company est. 1960. Specialized in Landscape, Urban Planning and Design. Creating visionary solutions for cities, places and users.

http://www.mgarkitekter.dk/

Report inappropriate content

Partnerskabet bag udviklingen af Naturpark Amager har valgt Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning som vinderteam i forbindelse med konkurrencen om udviklingen af syv nye rekreative destinationer i naturparken tæt på Københavns centrum. Med syv nye “pejlemærker” – tre hovedindgange på kanten til byen og fire blå støttepunkter ved vandet – får Naturparken nye faciliteter for en lang række forskellige naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Pejlemærkerne vil være med til at understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store beskyttede og fredede naturområde og bidrage til, at Naturpark Amager bliver langt mere kendt og besøgt – også af dem, der ikke bruger naturen og naturparken i dag. Ovenfor ses visualisering af den nye hovedindgang ved Asger Jorns Allé. Rådgiverteamet er meget stolte over kåringen og glæder sig til at bidrage til den ambitiøse udvikling af Naturpark Amager, som realiseres af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn. Læs mere om vinderprojektet på M&Gs hjemmeside ‪www.mgarkitekter.dk! #mgarkitekter #naturpark #amager #natur #konkurrence #architecturalproposal Visualiseringer af M&G+ADEPT @adeptarchitects @nordeafonden @friluftsraadet

3

Viborg har vundet Europa Kommissionens særlige kulturarvspris under 2019 Access City Award på baggrund af projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”. Et projekt, der med nye formidlingsmæssige tiltag bl.a. etablerer tilgængelig adgang til kulturhistoriske steder og seværdigheder i bymidten. Formidlingen af de nye ruter foregår via 3 platforme: en trykt folder, en app og en række fysiske skilte, der opstilles på udvalgte steder i byen. M&G står bag designmanualen for skiltningen i Viborg og design af den nye skiltning i bymidten - bestående af kul­turarvsskilte, tilgængelighedsskilte og ankomststandere. På Domkirkepladsen og Hjultorvet står standere med en taktil bronze­model af bymidten, som man kan røre ved og fornemme byens byg­ninger, struktur og relationen mellem de forskellige byrum og gadeforløb. Skrifttypen “Viborg fonten” er udviklet til formålet af skriftfedesigner Elias Werner og binder skiltene sammen på tværs af skiltetyper og placering. EU kommissionens pris er et stort skulderklap, der viser at det med projektet er lykkedes at skabe tilgængelighed i Viborgs bymidte på en diskret og ligeværdig måde og i respekt for det kulturhistoriske miljø. Stort tillykke til @kommuneviborg og samarbejdspartnere! #tilgængelighed #skiltning #viborg #bymidte #mgarkitekter

0

I efterårsferien udstilles vinderforslaget Vadehavsskolen hos Arkitektforeningen! Vadehavsskolen er inspireret af det flade marsklandskab og den egnstypiske værftsgård, som var hævet ca. 1 meter over jorden for at modstå presset fra vind og stormfloder. Bag konkurrenceforslaget til den nye skole i Skærbæk står Møller & Grønborg sammen med Friis & Moltke, Tækker Rådgivende Ingeniører, Bygningsdrift og Rummets Sprog. Forslaget kan opleves på 1. sal i Arkitektforeningens lokaler ved Nørreport frem til d. 30. november. @friismoltkearchitects @taekkerdk @arkitektforeningen #tønderkommune #nyskoleiskærbæk #arkitektkonkurrence #landskabsarkitektur

0

Møller & Grønborg er prækvalificeret til opgaven om Knudepunktet på Mols! Mols og Helgenæs er i en udvikling, der er til at tage at føle på. Området summer af initiativer og aktiviteter drevet af ildsjæle og frivillige. Og nu står Mols og Helgenæs over for at få et ny Knudepunkt, hvor de lokale kræfter for alvor kan komme til udtryk. Knudepunktet skal etableres ved Molshallen og Molsskolen og kommer til at indeholde et væld af aktiviteter for hallens og skolens daglige brugere, men også for andre borgere og besøgende med gode ideer og initiativer. Vi glæder os meget til at kaste os over den forestående opgave med at skrue et inspirerende forslag sammen med resten af holdet fra E+N Arkitektur og Constructa. Vi besigtigede området i gårsdagens fine tågedis. #mgarkitekter #mols #knudepunktet #helgenæs @molsiudvikling

0

Villavejen gentænkes i Gladsaxe, hvor Møller & Grønborg pt arbejder på Danmarks klogeste klimatilpasning i Stensgårdsparken. Seks veje i det sydlige Gedvad gennemgår i disse dage en omfattende transformation, og til foråret vil området have en helt ny identitet med nyt klimasikret fællesområde og veje, der vil fremstå mere frodige og intime. Udover at sikre nedsivning og håndtering af hverdagsregn har projektet bl.a. også til formål at forøge trafiksikkerheden og lave en gennemgribende vejsanering af det nedslidte område med bl.a. grønne vejbede, en skybrudslegeplads og en skybrudspark i Stengårdsparken. Områdets beboere har været inddraget gennem hele forløbet og er allerede ret stolte af projektet. Og det er vi faktisk også! #mgarkitekter #transformation #villavej #klimatilpasning #stengårdsparken @gladsaxekommune

1

I dag d. 1. oktober - på Arkitekturens Dag - fik motorvejs- og landskabsbroen ved Gødstrup Herning Kommunes Bygningspræmieringspris. Prisen blev modtaget af Vejdirektoratet som bygherre og Møller & Grønborg som arkitekt. M&G er tossede med broer, så vi er meget glade og stolte over prisen! Fun facts: Den 200 m lange 4-sporede motorvejsbro er designet som en tvillingebro, adskilt af en lysspalte i midten. Dalbroen, der fører vejen 12m hen over Herningsholm Å, er udformet som en klassisk landskabsbro med åbne skrå sidefag, der giver en optimal visuel forbindelse i ådalens retning og står som Hernings landskabelige port mod vest. Broen er udført i beton og bæres af intet mindre end 28 søjler, der sammen med broens smalle kantdrager og vejens slanke profiludformning giver broen en lethed. Du kan opleve broen på motorvejsstrækningen mellem Holstebro-Herning.

0

#Repost fra @urbangoodsdk 💥💥MASTERPLAN💥💥 Vi er på vej hjem fra Nr. Lyndelse i Faaborg Midtfyn Kommune efter endnu en session med borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere om den fremtidige udvikling for de to byer Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Urban Goods og Møller & Grønborg er gået sammen om - i tæt dialog og samarbejde med borgerne i byerne - at bikse en masterplan sammen. Vi er ret godt tilfredse med resultatet - der er gode bud på hvordan byerne kan forbindes uden de bygges sammen, så de kan beholde hver deres særkende, og der er et kæmpe lokalt potentiale i at dyrke kulturhistorien omkring Carl Nielsen, som er født og opvokset i området. Kulturen og det byggede miljø spiller sammen for at tiltrække 600 nye borgere inden 2030. #urbangoodsdk #mgarkitekter #carlnielsenland #fmk #faaborgmidtfynkommune #masterplan #samskabelse #byudvikling

0

Et stort klimaprojekt er under udførelse i Vangede i Gentofte. M&G står sammen med Niras bag den merværdiskabende klimaløsning, som både rummer regnvandshåndtering, trafikforbedring samt øget natur- og byrumskvalitet i vejrummene på fire villaveje i Mosegårdskvarteret. På forskellige måder ledes regnvandet fra veje og private grunde. Noget vand ledes til nye vejbede hvor det nedsiver og renses. Andre steder ledes det til linjedræn og render, hvor vandet ender i nye regnvandssøer og renses inden det ledes videre til Nymosen. M&G har bl.a. været involveret i borgerinddragelse, skitseprojekt og projektering frem til udbud, og der nørdes helt ned i detaljen. Projektet, som udføres for @Novafos A/S og @Gentofte Kommune, ligger nu i gode hænder hos entreprenørfirmaet @barslund_ #mgarkitekter #klima #vejrum #vangede

2

Hos Møller & Grønborg er visualiseringer et vigtigt redskab i formidlingen af et projekt til bygherre, lodsejere og andre interessenter. I deres simpleste form kan visualiseringer bruges som omkostningslette fremtidsscenarier, som alle kan forstå, og kan derfor være en god måde at nå ud til brugerne og få dem til at kæmpe for et projekt fremfor imod det. For M&G hænger formidlingen af projekter uløseligt sammen med udviklingen af projektets koncept, og derfor forsøger vi løbende at visualisere projektets ide i de indledende faser. Billederne ovenfor viser tegnestuens visualisering af den rekreative vandhåndteringsløsning i sØnæs Klima- og aktivitetspark, (efter og før) samt Pia der netop har holdt oplægget “Visualisering og merværdi” til gå-hjem-møde med Atkins og Scalgo i Horsens. #mgarkitekter #vandhåndtering #merværdi #visualisation #visualisering

0

M&G studietur, dag 3. Vi udforsker Edinburgh og ser bl.a. nærmere på to af byens udviklingsprojekter, Quartermile Development og Holyrood North, der forener byfortætning og bevarelse af den historiske arkitektur. Det er hhv. @fosterandpartners og @oberlanderarchitects, der har stået for at indarbejde de nye funktioner, herunder studieboliger, byrum og erhvervslokaler, så de nænsomt væves ind mellem de gamle bygninger. Og fra toppen af National Museum of Skotland opleves landskabet både på afstand og tæt hold i taghaven, der også er hjem for en række af Skotlands beplantningstyper. Indvendigt er museet i øvrigt et praktisk studie i (antitesen til) wayfinding 😉 ... Tak for en dejlig studietur, M&G! #mgarkitekter #studietur2018 #edinburgh #citydevelopment

0

M&G studietur, dag 2. *Et sjældent solbeskinnet Altnafeadh lagde i dag scene til tegneøvelser og geologisk oplæg om det isolerede og uspolerede skottiske Højland. *Udsigtspunktet An Ceann Mor ved Loch Inveruglas rammesætter og indskriver sig i det landskab, som værket formidler. Samtidig peger konstruktionen tilbage på sig selv formmæssigt, og skalamæssigt opleves konstruktionen forskelligt på afstand og på tæt hold, fra nordsiden og fra sydsiden. #mgarkitekter #skotland #altnafeadh #highlands #invergulas

0

M&G studietur, dag 1. Tegnestuen er taget til Skotland, hvor vi beundrer de fine cantilever- og skråtagsbroer ved Queensferry Crossing, udforsker værkerne i parken Jupiter Artland og beundrer sluseskulpturen Falkirk Wheel... Og vi leger med vand på sluselegepladsen. Her er godt nok dejligt. #mgarkitekter #skotland #arkitektkunst #ingeniørkunst

0

Broen er et smukt og utvetydigt symbol på forening. Det imponerende syn i videoen er Hærvejsbroen, der tager form i Viborg. Hærvejsbroen bliver i forlængelse af det ny erhvervsgymnasium en del af et grønt byrumsforløb med torv, taghaver og terrasser, der strækker sig over baneterrænnet og nedbryder distancen mellem midtby og den kommende Baneby. Dermed dannes den nye bydel, Hærvejskvarteret, som bliver en grøn by i byen bestående af uddannelsesinstitutioner, boliger og erhverv. Video credit: @kommuneviborg @visitviborg #mgarkitekter #bro #hærvejskvarteret #baneby #viborg

0

Blå Bænk repræsenterer M&G til Aarhus Design Week 2018, når lokalt design hyldes henover den kommende uge. Blå Bænk er en af vores byrumsinventar designs og kan blandt andet opleves i Klima- og Aktivitetsparken sØnæs tæt på Viborg midtby. Vi er med til åbningen af Aarhus Design Week på Salling Rooftop kl. 14.30 i dag - ses vi? #mgarkitekter #aarhus #design #byrumsinventar #blåbænk #sønæs @aarhusdesignweek

0

Arkitektforeningen udstiller Møller & Grønborgs konkurrenceforslag! Lige nu kan du opleve M&Gs projekt side om side med de andre deltagende konkurrenceteams forslag i “Udstilling af Slagteriet - nye byrum i Holstebro.” Med respekt for stedets ånd, naturhistorie og kulturarv omdanner M&Gs forslag industrigrunden Slagteriet til en kreativ bydel med forandringsdygtige, sanselige byrum og en grøn byplantage; levende rammer for det gode boligliv og et mangfoldigt byliv. Du kan opleve udstillingen frem til d. 7. september i Arkitektforeningens lokaler ved Nørreport i København. #mgarkitekter #slagterietholstebro #byrum @arkitektforeningen

0