petechenz on Instagram

Pete Chen

Gym Swim Dive∵BKK∵Thailand∵

Report inappropriate content

ปลาไรไม่รู้ เจอทุกครั้งที่ไปดำน้ำ อาศัยอยู่ตามreef #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

ไฟสาดไม่ถึงตัวปลา #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

0

0

0

0

📸พี่หนึ่ง #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

ป.ปลานั้นหายาก ต้องลำบากออกเรือไป.. 📸พี่หนึ่ง #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

1

กอนี้สวยดี 📸 by พี่หนึ่ง #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

Mixed #salad with #kiwi after workout

0

ส่องหาเลข #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

นานๆที จะมีคนถ่ายรูปให้ 📸 📸 By พี่หนึ่ง #PeteChenDiveAndamanNY19Moana

0

0