shikadaii._ on Instagram

シカダイ🇨🇿🇻🇳|3,1K

💫【シ】【カ】【ダ】【イ】💫 💕 𝓣𝓮𝓶𝓪𝓻𝓲: @temari_is_here 💕 💫𝓚𝓸𝓷𝓸𝓱𝓪𝓶𝓪𝓻𝓾: @konohamaru_sarutobi__ 💫 [𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓪 𝓭𝓻𝓪𝓰] (っ◔◡◔)っ 💕 Tҽαɱ 10 💕

Report inappropriate content

Who is your sensei?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to @yaboy.sasuke ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

6

Who is your Favourite Akatsuki member? ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to @narutodattebayos ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

6

What doujutsu do you have?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to @madara.shinobiii ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

7

What clan do you like the most?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Nara clan 😍 Credits to @sasuke__hq ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [ @temari_is_here ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

10

2/2▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to me ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

3

Shikadai 😍😍 1/2▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to me ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

2

Do you like Boruto?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to me ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [ @temari_is_here ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

1

Double rap if you like Shisui😍▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Credits to @boruto_kun ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

0

Who are you?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Sarada❤️ Credits to me. ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

19

What team do you like the most?▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Team 10 💚 Credits to owner! ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

8

. Do you like Obito?😋 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ It’s not my! Credits to owner! ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

3

Buy things at @animeteamshop ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Cool! Credits to owner! ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

1

. Tag 5 friends to get Shoutout!! ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ “Don’t you recognize Cho-Cho?” Credits to me. ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

3

. Tag 5 friends to get Shoutout!! ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Super Cho-Cho butterfly mode! Credits to me! ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

5

. Tag 5 friends to get Shoutout!! ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Team 10❤️ Credits to me! ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

3

. Tag 5 friends to get Shoutout!! ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Call me “hokage-sama” Credits to owner! ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

2

. Naruto or Sasuke? ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Both 🔝 Credits to me! ⚫️ 🔴 Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] 🔴 ⚫️ Ignore those tags 😌 ————————————- #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

12

. Tag 5 friends to get Shoutout!! ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ Who are you? Credits to me! ⚫️ ⚪️ Follow [@konohamaru_sarutobi__ ] Follow [@shikadaii._ ] Follow [@h.y.u.u.g.a.t.e.n.t.e.n ] ⚪️ ⚫️ Ignore those tags 😌 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️ #naruto #sasuke #narutoshippuden #boruto #shikadai #amv #narutoamv #shikamaru #temari #anime #animeislife #like #likepls #mitsuki #sakura #hyuga #uzumaki #nara #tenten #konohamaru #sarutobi #shinobi #konoha #sasusaku #susanoo #madara #hashirama #senju #uchiha

13